За Хасково

Най – учтиво ви молим да прочетете внимателно предоставената по-долу информация. Обърнете внимание кои маршрути се изпълняват ежедневно и кои само през почивните и празнични дни.

Направление от:

АГ Свиленград (06:00) -> АГ Хасково (07:25) – изпълнява се ежедневно
АГ Свиленград (07:30) -> АГ Хасково (08:55) – изпълнява се ежедневно
АГ Свиленград (08:00) -> АГ Хасково (09:40) – изпълнява се ежедневно
АГ Свиленград (11:30) -> АГ Хасково (12:55) – изпълнява се ежедневно
АГ Свиленград (14:00) -> АГ Хасково (15:30) – изпълнява се ежедневно
АГ Свиленград (16:00) -> АГ Хасково (17:25) – изпълнява се ежедневно