За София

Най – учтиво ви молим да прочетете внимателно предоставената по-долу информация. Обърнете внимание кои маршрути се изпълняват ежедневно и кои само през почивните и празнични дни.

Направление от:

АГ Свиленград (06:00) -> АГ Любимец (06:16) -> АГ Харманли (06:35) –> София Централна АГ (10:00) – ежедневен маршрут.